Prekni butonin Edit për të fshirë ose risistemuar podkastet. Prekni butonin Settings për t'u pajtuar ose për të rregulluar preferencat e pajtimit. Prekni butonin e shkarkimit për të shkarkuar një episod.
  • Shfletimi për podkaste: Prekni Featured ose Top Charts në pjesën e poshtme të ekranit.

  • Shikimi paraprak ose transmetimi i një episodi: Prekni podkastin, pastaj prekni një episod.

  • Kërkimi i dyqanit: Prekni Search në pjesën e poshtme të ekranit.

  • Kërkimi i bibliotekës: Prekni My Podcasts, pastaj rrëshqitni poshtë në qendër të ekranit për të shfaqur fushën Search.

  • Shkarkimi i një episodi në iPhone: Prekni butoni i shkarkimit pranë episodit.

  • Marrja e episodeve të reja sapo dalin: Pajtohuni te podkasti. Nëse shfletoni podkaste Featured ose Top Charts, prekni podkastin, pastaj prekni Subscribe. Nëse i keni shkarkuar episodet më parë, prekni My Podcasts, prekni podkastin, prekni Settings në pjesën e sipërme të listës së episodeve, pastaj aktivizoni Subscription.