Prekni My Stations në pjesën e poshtme të ekranit për të organizuar podkastet dhe episodet e zgjedhura në stacione. Prekni butonin e shtimit për të shtuar një stacion. Prekni një stacion për të zgjedhur episode ose për të ndryshuar cilësimet. Prekni butonin e modifikimit për të risistemuar stacionet.
  • Bashkimi i episodeve nga podkaste të ndryshme: Për të shtuar episode në stacionin On-The-Go, prekni My Stations, prekni On-The-Go, pastaj prekni Add. Ose prekni butoni More Info pranë ndonjë episodi në bibliotekën tuaj. Gjithashtu mund të prekni dhe të mbani çdo episod, pastaj të prekni Add te On-The-Go.

  • Krijimi i një stacioni: Prekni My Stations, më pas prekni butoni i stacionit të ri.

  • Ndryshimi i radhës së listës së stacioneve ose podkasteve në një stacion: Prekni My Stations, prekni Edit mbi listën e stacioneve ose listën e episodeve, pastaj tërhiqni kapësi i rirenditjes lart ose poshtë.

  • Ndryshimi i rendit të luajtjes për episodet në një stacion: Prekni stacionin, pastaj prekni Settings.

  • Risistemimi i bibliotekës së podkasteve: Prekni My Podcasts, prekni pamjen në listë në cepin e sipërm djathtas, prekni Edit, pastaj tërhiqni kapësi i rirenditjes lart ose poshtë.

  • Listimi i episodeve më të vjetra në fillim: Prekni My Podcasts, prekni një podkast, pastaj prekni Settings.