Prekni My Podcasts për të parë pajtimet tuaja dhe podkastet e shkarkuara. Prekni një podkast për të listuar dhe luajtur episode. Prekni butonin e përditësimit për të kërkuar episode të reja. Prekni Featured ose Top Charts në pjesën e poshtme të ekranit për të shfletuar për podkaste të reja.