Pamje e shpejtë e Reminders
Shtimi i një kujtuesi: Prekni një listë, më pas prekni një vijë bosh. Fshirja e…

Kujtuesit e programuar
ju njoftojnë kur është koha. Shikimi i të gjithë kujtuesve të programuar: Prekni për të…

Kujtuesit e vendndodhjes
Marrja e një kujtese kur mbërrini ose largoheni nga një vendndodhje: Ndërsa redaktoni një kujtues,…

Cilësimet e Reminders
Shkoni te Settings > Reminders, ku mund të: Caktoni listën e parazgjedhur për kujtuesit e…