Shkoni te Settings > Reminders, ku mund të:

  • Caktoni listën e parazgjedhur për kujtuesit e rinj

  • Sinkronizoni kujtuesit e kaluar

  • Mbajtja e kujtuesve të përditësuar në pajisjet e tjera: Shkoni te Settings > iCloud dhe aktivizoni Reminders. Për të qenë të përditësuar me Reminders në OS X, aktivizoni iCloud edhe në kompjuterin tuaj Mac. Edhe disa lloje të tjera llogarish, si p.sh. Exchange, mbështesin Reminders. Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars dhe aktivizoni Reminders për llogaritë që dëshironi të përdorni.