Kujtuesit e programuar ju njoftojnë kur është koha.

Pjesë e ekranit Reminders që tregon opsionin Remind me on a day të aktivizuar dhe datën dhe orën e kujtesës të renditur poshtë.
  • Shikimi i të gjithë kujtuesve të programuar: Prekni butoni i kartës së planifikuar për të treguar listën Scheduled.

  • Mos më shqetëso tani: Ju mund të çaktivizoni njoftimet Reminder te Settings > Notifications. Për t'i vendosur njoftimet përkohësisht në heshtje, aktivizoni Do Not Disturb.