Shkoni te Settings > Safari, ku mund të:

  • Zgjidhni motorin e kërkimit

  • Jepni informacionin për AutoFill

  • Zgjidhni cilat të preferuara shfaqen kur kërkoni

  • Hapni lidhje në një faqe të re ose në sfond

  • Bllokoni mesazhet pop-up

  • Përforconi privatësinë dhe sigurinë

  • Pastroni historinë, kukit dhe të dhënat