Kur shkruani në fushën Address, poshtë fushës renditen frazat e sugjeruara të kërkimit. Në fund të listës ndodhet një hyrje për të kërkuar faqen aktuale. Prekni një sugjerim për ta kërkuar, ose prekni butonin Go në tastierë për të kërkuar saktësisht atë që keni shkruar.
  • Kërkimi në internet: Vendosni një URL ose fjalë kërkimi në fushën e kërkimit në pjesën e sipërme të faqes, pastaj prekni një term të sugjeruar ose prekni Go në tastierë për të kërkuar saktësisht atë që shkruat. Nëse nuk dëshironi t'i shihni fjalët e sugjeruara të kërkimit, shkoni te Settings > Safari > Smart Search Field dhe çaktivizoni Search Suggestions.

  • Vendosja e të preferuarave në krye të listës: Zgjidhini ato te Settings > Safari > Favorites.

  • Kërkimi i faqes: Lëvizni në fund të listës së rezultateve të sugjeruara dhe prekni futjen nën On This Page. Prekni butoni i paravajtjes për të parë përsëritjen tjetër në faqe.

  • Zgjedhja e instrumentit të kërkimit: Shkoni te Settings > Safari > Search Engine.