Prekni butonin Bookmarks për të parë faqeshënuesit dhe historinë e shfletimit, listën e leximit dhe lidhjet në tweet nga personat që ndiqni.
  • Shënimi i faqes aktuale: Prekni butoni i ndarjes, më pas prekni Bookmark. Për të vizituar sërish faqen, prekni butoni i faqeshënuesve, më pas prekni faqeshënuesin.

  • Organizimi: Për të krijuar një dosje për faqeshënuesit, prekni butoni i faqeshënuesve, më pas prekni Edit.

  • Zgjidhni se cilat të preferuara shfaqen kur prekni fushën e kërkimit: Shkoni te Settings > Safari > Favorites.

  • Keni shirit faqeshënuesish në Mac? Aktivizoni Safari te Settings > iCloud nëse dëshironi artikuj nga shiriti i faqeshënuesve në Safari në kompjuterin tuaj Mac që të shfaqen te Favorites në iPhone.

  • Ruajtja e një ikone për faqen aktuale në ekranin Home. Prekni butoni i ndarjes dhe më pas prekni Add to Home Screen. Ikona shfaqet vetëm në pajisjen ku e keni krijuar.