Për të shfletuar internetin, përdorni Safari në iPhone. Përdorni Reading List për të grumbulluar faqe që t'i lexoni më vonë. Shtoni ikona faqesh te ekrani Home për përdorim të lehtë. Përdorni iCloud për të parë faqe që keni hapur në pajisje të tjera, dhe për të mbajtur të përditësuara faqeshënuesit tuaj dhe listën e leximit në pajisjet e tjera.

Për të kërkuar uebin apo për të vizituar një URL, prekni fushën Address në krye të faqes. Përdorni butonat prapa dhe përpara poshtë në të majtë për të rivizituar faqet e fundit. Prekni butonin Share për të ndarë atë që gjeni duke përdorur AirDrop, Message, Mail, Twitter ose Facebook, ose shtoni një faqeshënues, një hyrje liste leximi apo një shkurtore të ekranit Home. Ju mund të përdorni gjithashtu butonin Share për të kopjuar ose printuar faqen. Prekni butonin Bookmarks për të parë faqeshënuesit, historinë e shfletimit, listën e leximit dhe lidhjet e dërguara me Twitter. Prekni butonin Pages për të parë faqet e hapura ose për të hapur një faqe të re.