Ruani artikujt interesantë në listën e leximit në mënyrë që t'i vizitoni ato sërish më vonë. Ju mund të lexoni faqe në listën e leximit edhe kur nuk jeni të lidhur me internetin.

Për të parë një listë të faqeve të keni ruajtur, prekni butonin Bookmarks, më pas prekni butonin Reading List.
  • Shtimi i faqes aktuale në listën e leximit: Prekni butoni i ndarjes, pastaj prekni Add to Reading List.

  • Shtimi i një faqeje të lidhur pa e hapur atë: Mbani prekur lidhjen dhe më pas prekni Add to Reading List.

  • Shikimi i listës së leximit: Prekni butoni i faqeshënuesve, më pas prekni butoni i listës së leximit.

  • Fshirja e diçkaje nga lista juaj e leximit: Rrëshqisni majtas mbi artikullin në listën e leximit.

  • Nuk dëshironi të përdorni të dhënat celulare për të shkarkuar artikujt e listës së leximit? Çaktivizoni Settings > Safari > Use Cellular Data.