Përdorni Safari Reader për t'u fokusuar në përmbajtjen kryesore të një faqeje.

Për të reduktuar çrregullimet e faqes, prekni butonin në të majtë në fund të fushës Address. Vini re se butoni Reader nuk është i disponueshëm për të gjitha faqet.
  • Fokusimi te përmbajtja. Prekni ikona e lexuesit në cepin e majtë të fushës së adresës. Nëse nuk e shihni ikonën, Reader nuk disponohet për faqen që po shihni.

  • Ndarja vetëm e pjesëve që duhen: Për të ndarë vetëm tekstin e artikullit dhe lidhjen tek ai, prekni butoni i veprimit ndërkohë që shihni faqen te Reader.

  • Kthimi në faqen e plotë: Prekni ikonën e lexuesit në fushën e adresës sërish.