Informacion i rëndësishëm për sigurinë
PARALAJMËRIM: Moszbatimi i këtyre udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në zjarr, goditje elektrike ose…

Informacion i rëndësishëm për përdorimin
Pastrimi  Pastrojeni iPhone menjëherë nëse bie në kontakt me diçka që mund të shkaktojë njolla—si…

Faqja e mbështetjes së iPhone
Informacioni i plotë për mbështetjen është i disponueshëm në linjë në www.apple.com/al/support/iphone. Për të kontaktuar…

Rindezja ose rivendosja e iPhone
Në rast se diçka nuk po funksionon në mënyrën e duhur, provoni rindezjen e iPhone,…

Rivendosja e cilësimeve të iPhone
: Shkoni te Settings > General > Reset, pastaj zgjidhni një opsion: Reset All Settings: …

Marrja e informacionit mbi iPhone
Shfaqja e informacionit mbi iPhone: Shkoni te Settings > General > About. Artikujt që mund…

Informacioni i përdorimit
Shikimi i përdorimit celular: Shkoni te Settings > Cellular. Shikoni Cilësimet e Cellular. Shikimi i…

Çaktivizimi i iPhone
Nëse iPhone çaktivizohet për shkak se keni harruar kodin apo keni vendosur një kod të…

Rezervimi i iPhone
Ju mund të përdorni iCloud ose iTunes për të rezervuar automatikisht iPhone. Nëse zgjidhni të…

Përditësimi dhe restaurimi i softuerit të iPhone