Nëse iPhone çaktivizohet për shkak se keni harruar kodin apo keni vendosur një kod të gabuar më shumë herë sesa duhet, mund ta restauroni iPhone nga një rezervim në iTunes ose iCloud dhe të rivendosni kodin. Për më shumë informacion, shikoni Restaurimi i iPhone.

Nëse merrni një mesazh në iTunes që iPhone juaj është bllokuar dhe duhet të vendosni një kod, shikoni support.apple.com/kb/HT1212.