Përdorni cilësimet e Cellular për të aktivizuar ose çaktivizuar të dhënat celulare dhe roaming, për të caktuar se cilat aplikacione dhe shërbime përdorin të dhënat celulare, për të parë kohën e thirrjes dhe përdorimin e të dhënave celulare, dhe për të vendosur opsionet e tjera celulare.

Nëse iPhone lidhet me internetin përmes rrjetit të të dhënave celulare, ikona LTE, 4G, 3G, E ose GPRS shfaqet në shiritin e gjendjes.

Shërbimi LTE, 4G dhe 3G në rrjetet celulare GSM mbështesin komunikime të njëkohshme zëri dhe të dhënash. Për të gjitha lidhjet e tjera celulare, ju nuk mund të përdorni shërbimet e internetit ndërkohë që flisni në telefon, përveçse kur iPhone ka gjithashtu edhe lidhje Wi-Fi me internetin. Në varësi të lidhjes në rrjet ju mund të mos mund të merrni thirrje ndërsa iPhone transferon të dhënat në rrjetin celular—për shembull kur shkarkon një faqe interneti.

  • rrjetet GSM:  Në një lidhje EDGE ose GPRS thirrjet hyrëse mund të kalojnë direkt te postën zanore gjatë transferimeve të të dhënave. Për thirrjet hyrëse që iu përgjigjeni, transferimet e të dhënave pushohen.

  • Rrjetet CDMA:  Lidhjet EV-DO, transferimet e të dhënave pushohen kur ju iu përgjigjeni thirrjeve hyrëse. Në lidhjet 1xRTT thirrjet hyrëse mund të kalojnë direkt në postën zanore gjatë transferimeve të të dhënave. Për thirrjet hyrëse që iu përgjigjeni, transferimet e të dhënave pushohen.

Transferimet e të dhënave rifillojnë kur përfundoni telefonatën.

Nëse është çaktivizuar Cellular Data, të gjitha shërbimet e të dhënave përdorin vetëm Wi-Fi—duke përfshirë emailin, shfletimin i internetit, njoftimet e detyrueshme, si dhe shërbime të tjera. Nëse Cellular Data është aktivizuar, mund të aplikohen tarifa nga operatori celular. Për shembull, përdorimi i veçorive dhe shërbimeve të caktuara që transferojnë të dhëna, si p.sh. Siri dhe Messages, mund të rezultojnë në tarifa në planin tuaj të të dhënave.

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i Cellular Data: Shkoni te Settings > Cellular. Mund të jenë të disponueshme edhe opsionet e mëposhtme:

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i Voice Roaming (CDMA):  Çaktivizoni Voice Roaming për të shmangur shpenzimet nga përdorimi i operatorëve të tjerë. Kur rrjeti i operatorit tuaj nuk është i disponueshëm, iPhone nuk do të ketë shërbim celular (të dhënash ose zanor).

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i Data Roaming:  Data Roaming lejon hyrjen në internet në rrjet celular të të dhënave kur jeni në një zonë që nuk mbulohet nga rrjeti i kompanisë suaj telefonike. Kur udhëtoni, mund ta çaktivizoni Data Roaming për të shmangur tarifat e shërbimit roaming. Shikoni Cilësimet e Phone.

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i 3G:  Përdorimi i 3G ngarkon të dhënat e internetit më shpejt në disa raste, por mund të ulë performancën e baterisë. Nëse kryeni shumë telefonata, mund të dëshironi ta çaktivizoni 3G për të rritur jetëgjatësinë e baterisë. Ky opsion nuk është i disponueshëm në të gjitha zonat.

  • Për të vendosur nëse do të përdoren të dhënat celulare për aplikacionet dhe shërbimet: Shkoni te Settings > Cellular, më pas aktivizoni ose çaktivizoni të dhënat celulare për aplikacionet që mund të përdorin të dhënat celulare. Nëse një cilësim është çaktivizuar, për atë shërbim iPhone përdor vetëm Wi-Fi. Cilësimet e iTunes përfshijnë iTunes Match dhe shkarkimet automatike nga iTunes Store dhe App Store.