Informacioni i plotë për mbështetjen është i disponueshëm në linjë në www.apple.com/al/support/iphone. Për të kontaktuar me Apple për mbështetje të personalizuar (nuk është e disponueshme në të gjitha zonat), shihni www.apple.com/al/support/contact.