• Shikimi i informacionit tjetër të përdorimit: Shkoni te Settings > General > Usage që të:

  • Shikoni hapësirën e secilit aplikacion

  • Shikoni dhe menaxhoni hapësirën ruajtëse në iCloud

  • Shfaqni nivelin e baterisë në përqindje

  • Shikoni kohën që ka kaluar që nga karikimi i iPhone