Referojuni burimeve të mëposhtme për të marrë më tepër informacion përkatës për sigurinë, softuerët dhe shërbimet e iPhone.

Për të mësuar rreth

Kryej këtë

Përdorimi i sigurt i iPhone

Shikoni Informacion i rëndësishëm për sigurinë.

Shërbimi dhe mbështetja, këshilla, forume të iPhone dhe shkarkime të softuerit Apple.

Shkoni në www.apple.com/al/support/iphone.

Shërbim dhe mbështetje nga kompania juaj telefonike

Kontaktoni kompaninë tuaj telefonike ose vizitoni faqen e internetit të kompanisë.

Informacioni më i fundit në lidhje me iPhone

Shkoni në www.apple.com/iphone.

Menaxhimi i llogarisë suaj ID të Apple

Shkoni në appleid.apple.com.

Përdorimi i iCloud

Shkoni te help.apple.com/icloud.

Përdorimi i iTunes

Hapni iTunes dhe zgjidhni Help > iTunes Help. Për një udhëzues të iTunes në linjë (mund të mos disponohet në të gjitha zonat), vizitoni www.apple.com/emea/support/itunes.

Përdorimi i aplikacioneve të tjera iOS të Apple

Shkoni në www.apple.com/emea/support/ios.

Gjetja e numrit serial, IMEI, ICCID ose MEID të iPhone tuaj.

Ju mund ta gjeni numrin serial, International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD ose Mobile Equipment Identifier (MEID) të iPhone tuaj në paketimin e iPhone. Ose, në iPhone, zgjidhni Settings > General > About. Për më shumë informacion, shkoni te support.apple.com/kb/ht4061.

Përftimi i shërbimit të garancisë

Së pari, ndiqni këshillat në këtë udhëzues. Më pas shkoni në www.apple.com/al/support/iphone.

Shikimi i informacionit rregullator të iPhone

Te iPhone, shkoni te Settings > General > About > Legal > Regulatory.

Shërbimi i zëvendësimit të baterisë

Shkoni në faqen Battery Replacement Program.

Përdorimi i iPhone në një mjedis ndërmarrjeje

Shkoni te www.apple.com/iphone/business për të mësuar më shumë mbi veçoritë e ndërmarrjes së iPhone, përfshirë Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN dhe më shumë.