Rreth përditësimit dhe restaurimit
Ju mund ta përditësoni softuerin e iPhone te Settings ose duke përdorur iTunes. Gjithashtu mund…

Përditësimi i iPhone
Ju mund të përditësoni softuerin e iPhone te Settings ose duke përdorur iTunes. Përditësimi me…

Restaurimi i iPhone
Ju mund të përdorni iCloud ose iTunes për të restauruar iPhone nga një rezervim. Restaurimi…