Ju mund të përditësoni softuerin e iPhone te Settings ose duke përdorur iTunes.

  • Përditësimi me valë në iPhone: Shkoni te Settings > General > Software Update. iPhone kontrollon përditësimet e disponueshme të softuerit.

  • Përditësimi i softuerit në iTunes: iTunes kontrollon përditësime të disponueshme softueri sa herë që sinkronizoni iPhone duke përdorur iTunes. Shikoni Sinkronizohuni me iTunes.

Për më shumë informacion rreth përditësimit të softuerit të iPhone vizitoni support.apple.com/kb/HT4623.