Ju mund të përdorni iCloud ose iTunes për të rezervuar automatikisht iPhone. Nëse zgjidhni të rezervoni duke përdorur iCloud, ju nuk mund të përdorni edhe iTunes për të rezervuar automatikisht në kompjuter, por mund të përdorni iTunes për të rezervuar manualisht në kompjuter. iCloud rezervon në iPhone çdo ditë me Wi-Fi, kur lidhet me një burim rryme dhe është i kyçur. Data dhe ora e rezervimit të fundit renditet në fund të ekranit Storage & Backup.

iCloud rezervon:

 • Muzikën, filmat, shfaqjet televizive, aplikacionet dhe librat e blerë

 • Fotot dhe videot në Camera Roll

 • Cilësimet e iPhone

 • Të dhënat e aplikacioneve

 • Ekranin Home, dosjet dhe strukturën e aplikacioneve

 • Mesazhet (iMessage, SMS dhe MMS)

 • Zilet

Shënim: Përmbajtja e blerë nuk rezervohet në të gjitha zonat.

 • Aktivizimi i rezervimeve në iCloud:  Shkoni te Settings > iCloud dhe më pas hyni me ID-në tuaj Apple dhe fjalëkalimin, nëse kërkohet. Shkoni te Storage & Backup dhe më pas aktivizoni iCloud Backup. Për të aktivizuar rezervimet në iTunes, shkoni te File > Devices > Back Up.

 • Rezervimi i menjëhershëm:  Shkoni te Settings > iCloud > Storage & Backup dhe më pas prekni Back Up Now.

 • Shifrimi i rezervimit: Rezervimet e iCloud shifrohen automatikisht në mënyrë që të dhënat tuaja të mbrohen nga aksesi i paautorizuar si gjatë transmetimit drejt pajisjeve tuaja ashtu edhe kur ruhet në iCloud. Nëse përdorni iTunes për rezervimin, zgjidhni “Encrypt iPhone backup” në panelin iTunes Summary.

 • Menaxhimi i rezervimeve tuaja:  Shkoni te Settings > iCloud > Storage & Backup dhe më pas prekni Manage Storage. Prekni emrin e iPhone tuaj. Ju mund të menaxhoni se cilat aplikacione të rezervohen në iCloud dhe të hiqni rezervimet ekzistuese. Në iTunes, hiqni rezervimet te iTunes Preferences.

 • Aktivizimi ose çaktivizimi i veçorisë Camera Roll:  Shkoni te Settings > iCloud > Storage & Backup dhe më pas prekni Manage Storage. Prekni emrin e iPhone tuaj dhe më pas aktivizoni ose çaktivizoni rezervimin e Camera Roll.

 • Shikimi i pajisjeve që po rezervohen:  Shkoni te Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage.

 • Ndalimi i rezervimeve në iCloud Shkoni te Settings > iCloud > Storage & Backup dhe më pas çaktivizoni iCloud Backup.

Muzika që nuk është blerë në iTunes nuk rezervohet në iCloud. Përdorni iTunes për të rezervuar dhe restauruar atë përmbajtje. Shikoni Sinkronizohuni me iTunes.

E rëndësishme: Rezervimet për blerjet e muzikës, filmave ose shfaqjeve televizive nuk janë të disponueshme në të gjitha vendet. Blerjet e mëparshme mund të mos restaurohen nëse nuk janë më në iTunes Store, App Store ose iBooks Store.

Përmbajtja e blerë dhe përmbajtja e Photo Stream, nuk llogariten në hapësirën e ruajtjes falas prej 5 GB të iCloud.

Për më shumë informacion rreth rezervimit të iPhone vizitoni http://support.apple.com/kb/HT5262.