Në rast se diçka nuk po funksionon në mënyrën e duhur, provoni rindezjen e iPhone, mbylljen me forcë të një aplikacioni ose rivendosjen e iPhone.

  • Rindezja e iPhone: Mbani shtypur butonin Gjumë/Zgjim derisa të shfaqet rrëshqitësi i kuq. Rrëshqitni gishtin tuaj përgjatë rrëshqitësit për të fikur iPhone. Për ta ndezur iPhone përsëri, mbani shtypur butonin Gjumë/Zgjim derisa të shfaqet logoja e Apple.

  • Detyrimi i mbylljes së një aplikacioni: Nga ekrani Home, klikoni dy herë butonin Home dhe rrëshqisni lart në ekranin e aplikacionit.

Në rast se ju nuk mund ta fikni iPhone ose në rast se problemi vazhdon, juve mund t'ju nevojitet ta rivendosni iPhone. Bëjeni këtë vetëm nëse nuk arrini ta rindizni iPhone tuaj.

  • Rivendosja e iPhone: Mbani shtypur butonin Gjumë/Zgjim dhe butonin Home në të njëjtën kohë për të paktën dhjetë sekonda, derisa të shfaqet logoja e Apple.

    Ju mund të rivendosni fjalorin, cilësimet e rrjetit, paraqitjen e ekranit kryesore dhe paralajmërimet e vendndodhjes. Gjithashtu ju mund të fshini të gjitha të dhënat dhe cilësimet tuaja.