• Rivendosja e cilësimeve të iPhone: Shkoni te Settings > General > Reset, pastaj zgjidhni një opsion:

  • Reset All Settings:  Të gjitha preferencat dhe cilësimet rivendosen.

  • Erase All Content and Settings:  Fshihet informacioni juaj bashkë me cilësimet. iPhone nuk mund të përdoret derisa të konfigurohet sërish.

  • Reset Network Settings:  Kur rivendosni cilësimet e rrjetit, hiqen rrjetet e përdorura më parë dhe cilësimet VPN që nuk janë instaluar me profil konfigurimi. (Për të hequr cilësimet e VPN të instaluara me profil konfigurimi, shkoni te Settings > General > Profile, pastaj zgjidhni profilin dhe prekni Remove. Kjo heq edhe cilësimet ose llogaritë e tjera të ofruara nga profili). Wi-Fi çaktivizohet dhe riaktivizohet, duke ju shkëputur nga rrjeti ku jeni lidhur. Cilësimet e Wi-Fi dhe “Ask to Join Networks” mbeten aktive.

  • Reset Keyboard Dictionary:  Fjalët në tastierë i shtoni duke refuzuar fjalët që propozon iPhone kur shkruani. Rivendosja e fjalorit të tastierës fshin të gjitha fjalët që keni shtuar.

  • Reset Home Screen Layout:  Rikthen aplikacionet e integruara në paraqitjen e tyre fillestare në ekranin Home.

  • Reset Location & Privacy:  Rivendos cilësimet e shërbimeve të vendndodhjes dhe privatësisë në gjendjen e fabrikës.