Bërja e kërkesave
Fuqia e Siri është e juaja për të kërkuar. Kërkoni nga Siri: Shtypni dhe mbani…

Tregojini Siri-t mbi veten
Nëse i tregoni Siri-t se kush jeni, mund të merrni shërbime të personalizuara, si p.sh.…

Kryerja e korrigjimeve
Dëshironi të anuloni komandën e fundit? Thoni “cancel”, prekni ikonën Siri ose shtypni butonin Home.…

Cilësimet e Siri
Për të vendosur opsionet për Siri shkoni te Settings > General > Siri. Opsionet përfshijnë:…