Për të vendosur opsionet për Siri shkoni te Settings > General > Siri. Opsionet përfshijnë:

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i Siri-t

  • Gjuha

  • Gjinia e zërit (mund të mos jetë e disponueshme në të gjitha zonat)

  • Informacion mbi zërin

  • karta My Info

  • Ngrijeni për të folur

  • Parandalimi i aksesit te Siri kur bllokohet iPhone: Shkoni te Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s) ose Settings > Passcode (modelet e tjera). Mund të çaktivizoni gjithashtu Siri-n duke aktivizuar kufizimet. Shikoni Restrictions.