• Dëshironi të anuloni komandën e fundit? Thoni “cancel”, prekni ikonën Siri ose shtypni butonin Home.

Nëse Siri nuk e kupton diçka mirë, ju mund të prekni dhe të redaktoni kërkesën tuaj.

Pyeteni Siri-n me butonin Tap to Edit.

Ose prekni butoni i dëgjimit sërish dhe qartësoni kërkesën tuaj. Për shembull, “I meant Boston”. Mos e vrisni mendjen të thoni atë që nuk donit të thoshit.