Nëse i tregoni Siri-t se kush jeni, mund të merrni shërbime të personalizuara, si p.sh. “remind me when I get home to call my wife”.

  • Tregojini Siri-t se kush jeni: Plotësoni kartën tuaj të informacionit te Contacts, më pas shkoni te Settings > General > Siri > My Info dhe prekni emrin tuaj.

Sigurohuni të përfshini adresat e shtëpisë dhe punës, dhe marrëdhëniet.

Shënim: Informacioni i vendndodhjes nuk gjurmohet apo ruhet jashtë iPhone. Nëse nuk dëshironi të përdorni Location Services, shkoni te Settings > Privacy > Location Services për ta çaktivizuar. Ju mund të vazhdoni ta përdorni Siri, por Siri nuk do të jetë në gjendje të bëjë diçka që kërkon të dijë vendndodhjen tuaj.