Kontrolloni shkëmbimet më të mëdha dhe portofolin tuaj të bursës, shikoni ndryshimet në vlerë gjatë kohës, dhe merrni të reja mbi kompanitë që shikoni.

Ekrani Stocks tregon kuotimet e bursës dhe linjën kohore për aksionin e zgjedhur. Rrëshqitni linjën kohore majtas ose djathtas për të parë statistikat apo artikujt e lajmeve.
 • Menaxhimi i listës së bursës: Prekni butoni Info.

 • Shtimi i një artikulli:  Prekni butoni i shtimit. Futni një simbol, emër kompanie, emër fondi ose indeks dhe më pas prekni Search.

 • Fshirja e një artikulli:  Prekni butoni i fshirjes.

 • Ndryshimi i rendit të artikujve:  Zvarritni butoni i rirenditjes lart ose poshtë.

Kur shikoni informacionin e bursës, ju mund të shikoni çdo vlerë gjatë anës së djathtë të ekranit për të kaluar pamjen në ndryshimin e çmimit, kapitalizimin e tregut apo ndryshimin e përqindjes. Rrëshqitni informacionin poshtë listës së bursës për të parë përmbledhjen, grafikun apo lajmet për aksionin e përzgjedhur. Prekni një titull lajmesh për të parë artikullin në Safari.

Ju mund të shihni gjithashtu artikujt tuaj të bursës në skedën Today të Notification Center. Shikoni Notification Center.

Shënim: Kuotat mund të vonohen 20 minuta ose më tepër, në varësi të shërbimit të raportimit.

 • Shtimi i artikujve të lajmeve në listën e leximit: Mbani prekur titullin e lajmit dhe më pas prekni Add to Reading List.

 • Për të zbuluar më shumë: Prekni butoni Yahoo!.

 • Shikimi i një grafiku në ekran të plotë: Rrotulloni iPhone në orientimin horizontal. Rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë grafikët e tjerë të aksionit.

 • Shikimi i vlerës për një datë ose orë specifike:  Prekni grafikun me një gisht.

  Ekrani i grafikut të bursës në drejtim horizontal. Prekni grafikun për të parë çmimin për një datë specifike. Rrëshqisni gishtin majtas ose djathtas për të parë çmimet për datat e tjera.
 • Shikimi i diferencës në vlerë me kalimin e kohës:  Prekni grafikun me dy gishta.

  Prekni grafikun në dy vende për të parë ndryshimin në çmim gjatë një periudhe kohore.
 • Përdorimi i iCloud për të mbajtur të përditësuar listën e bursës në pajisjet tuaja iOS: Shkoni te Settings > iCloud > Documents & Data, më pas aktivizoni Documents & Data (me parazgjedhje është aktive). Shikoni iCloud.