Pamje e shpejtë e Videos
Hapni aplikacionin Videos për të shikuar filma, shfaqje televizive dhe video muzikore. Për të parë…

Shtimi i videove në bibliotekë
Blerja ose marrja me qira e videove nga iTunes Store. Prekni Store në aplikacionin Videos,…

Kontrollimi i luajtjes
Përshkallëzimi i videos për të mbushur ose për t'iu përshtatur ekranit Prekni ose . Ose,…

Cilësimet e Videos
Shkoni te Settings > Videos, ku mund të: Zgjidhni ku të rifilloni luajtjen Zgjidhni të…