Shkoni te Settings > Videos, ku mund të:

  • Zgjidhni ku të rifilloni luajtjen

  • Zgjidhni të shfaqni vetëm videot në iPhone

  • Hyni në Home Sharing