Hapni aplikacionin Videos për të shikuar filma, shfaqje televizive dhe video muzikore. Për të parë podkastet video, instaloni aplikacionin falas Podcasts nga App Store, shihni Pamje e shpejtë e Podcasts. Për të shikuar videot që keni regjistruar duke përdorur Camera në iPhone, hapni aplikacionin Photos.

Prekni një video për ta luajtur. Zgjidhni nga skedat e kategorisë së videos në fund të ekranit. Prekni butonin Store për ta shtuar në bibliotekë. Prekni butonin Edit për të fshirë videot.

PARALAJMËRIM: Për informacion të rëndësishëm mbi shmangien e humbjes së dëgjimit, shikoni Informacion i rëndësishëm për sigurinë.

  • Shikimi i videos Prekni videon në listën e videove.

  • Po videot e regjistruara me iPhone? Hapni aplikacionin Photos.

  • Transmetim apo shkarkim? Nëse shfaqet ikona iCloud në një miniaturë videoje, ju mund ta shikoni atë pa e shkarkuar në iPhone nëse keni lidhje me internetin. Për të shkarkuar videon në iPhone në mënyrë që ta shikoni pa përdorur lidhje Wi-Fi ose lidhje celulare, prekni butoni i shkarkimit në detajet e videos.

  • Kërkoni podkaste apo video iTunes U? Shkarkoni aplikacionin falas Podcasts ose iTunes U nga App Store.

  • Vendosja e kohëmatësit të fjetjes: Hapni aplikacionin Clock dhe prekni Timer dhe më pas rrëshqitni për të vendosur numrin e orëve dhe të minutave. Prekni When Timer Ends dhe zgjidhni Stop Playing, prekni Set dhe më pas prekni Start.