Pamje e shpejtë e Voice Memos


Regjistrimi
Kryerja e një regjistrimi: Prekni ose shtypni butonin qendror në kufjet tuaja. Prekni sërish për…

Dëgjimi
Shkurtimi i një regjistrimi: Prekni regjistrimin, prekni Edit, më pas zvarrisni shënuesit e kuq të…

Zhvendosja e regjistrimeve në kompjuterin tuaj
Ju mund të sinkronizoni memo zanore me bibliotekën e iTunes në kompjuterin tuaj, më pas…