• Kryerja e një regjistrimi: Prekni butoni i regjistrimit ose shtypni butonin qendror në kufjet tuaja. Prekni butoni i regjistrimit sërish për të ndaluar ose rifilluar. Për të ruajtur regjistrimin, prekni Done.

Regjistrimet duke përdorur mikrofonin e integruar janë mono, por ju mund të regjistroni stereo duke përdorur një mikrofon të jashtëm stereo që funksionon me folenë e kufjes së iPhone ose me bashkuesin Lightning (iPhone 5 ose version më i ri) ose platformën e lidhjes me 30 kunja (iPhone 4s ose version më vjetër). Kërkoni aksesorë me shenjën e Apple "Made for iPhone" ose me logon “Works with iPhone”.

  • Rregullimi i nivelit të regjistrimit: Lëvizni mikrofonin më pranë asaj që po regjistroni. Për cilësi më të mirë regjistrimi, niveli më i lartë duhet të jetë mes –3 dB dhe 0 dB.

  • Vendosja në heshtje e toneve të nisjes dhe ndalimit: Përdorni butonat e volumit të iPhone për të ulur volumin deri në fund.

  • Kryerja e shumë detyrave: Për të përdorur një aplikacion tjetër kur regjistroni, shtypni butonin Home dhe hapni aplikacionin tjetër. Për t'u kthyer te Voice Memos, prekni shiritin e kuq në pjesën e sipërme të ekranit.

  • Dëgjimi i regjistrimit: Prekni regjistrimin në listë, më pas prekni butoni i luajtjes. Prekni butoni i pauzës për të vendosur në pauzë.