Aktiva kalendrar markeras med en bock i kalenderlistan. Du kan aktivera Facebook-aktiviteter och födelsedagskalendrar om du har ställt in Facebook i Inställningar.
  • Aktivera iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendrar. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på ett konto och aktivera sedan Kalender.

  • Prenumerera på en kalender. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat och sedan på Lägg till prenumererad kalender. Ange servern och filnamnet som tillhör .ics-filen som du vill prenumerera på. Du kan också prenumerera på en iCalender-kalender (.ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk.

  • Lägg till ett CalDAV-konto. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och sedan på Annat. Tryck på Lägg till CalDAV-konto under Kalendrar.

  • Visa födelsedagskalendern. Tryck på Kalendrar och därefter på Födelsedagar så att födelsedagar från dina kontakter visas bland dina aktiviteter. Om du har ställt in ett Facebook-konto kan du också ta med dina Facebook-vänners födelsedagar.

  • Visa helgdagskalendern. Tryck på Kalendrar och därefter på Helgdagar så att nationella helgdagar visas bland dina aktiviteter.

  • Visa flera kalendrar samtidigt. Tryck på Kalendrar och välj sedan de kalendrar du vill visa.

  • Flytta en aktivitet till en annan kalender. Tryck på aktiviteten och tryck på Ändra. Tryck sedan på Kalendrar och markera den kalender du vill flytta den till.