Öğe tarama, vurgulanan öğeyi seçmek için Öğeyi Seç anahtarınızı harekete geçirene dek ekrandaki her bir öğeyi veya öğe grubunu vurgular. Bir grubu seçtiğinizde, vurgulamaya gruptaki öğelerle devam edilir. Benzersiz bir öğeyi seçtiğinizde tarama durdurulur ve eylem menüsü görünür. Anahtarla Denetim’i ilk açtığınızda saptanmış olarak öğe tarama kullanılır.

  • Bir öğeyi seçme veya bir gruba girme: Öğeler vurgulanırken izleyin (veya dinleyin). Denetlemek istediğiniz öğe (veya öğeyi içeren grup) vurgulandığında Öğeyi Seç anahtarınızı harekete geçirin. Denetlemek istediğiniz öğeyi seçene dek öğe hiyerarşisinde alta doğru inin.

  • Gruptan çıkma: Grubun veya öğenin etrafında çizgili vurgulama göründüğünde anahtarınızı harekete geçirin.

  • Seçilen öğeye dokunma: Öğeyi seçtiğinizde görünen menüden Dokun’u seçin. Veya Otomatik Dokunma’yı etkinleştirdiyseniz saniyenin dörtte üçü süresince hiçbir şey yapmadan bekleyin.

  • Başka bir eylem gerçekleştirme: Herhangi bir öğeyi seçin, sonra görünen menüden eylemi seçin. Otomatik Dokunma’yı açtıysanız, kullanılabilir hareketler menüsünü görüntülemek için öğeyi seçtikten sonra saniyenin dörtte üçü sürede anahtarınızı kullanın.