Güdümlü Erişim, iPhone kullanıcısının bir işe odaklanmış olarak kalmasına yardım eder. Güdümlü Erişim, iPhone’u tek bir uygulamaya tahsis eder ve uygulama özelliklerini denetlemenizi sağlar. Şunları yapmak için Güdümlü Erişim’i kullanın:

 • iPhone’u geçici olarak belirli bir uygulamayla sınırlama

 • Bir görevle ilgili olmayan ekran alanlarını veya yanlışlıkla yapılan bir hareketin dikkat dağılmasına yol açabileceği alanları etkisizleştirme

 • iPhone’un Uyut/Uyandır veya ses yüksekliği düğmelerini etkisizleştirme

 • Güdümlü Erişim’i açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Güdümlü Erişim bölümünde şunları yapabilirsiniz:

 • Güdümlü Erişim’i açma veya kapatma

 • Güdümlü Erişim’in kullanımını denetleyen ve kişinin oturumu terk etmesini engelleyen bir parola ayarlama

 • Oturum sırasında diğer erişilebilirlik kestirmelerinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlama

 • Güdümlü Erişim oturumu başlatma: Çalıştırmak istediğiniz uygulamayı açın, sonra Ana Ekran düğmesine üç kez basın. Oturum ayarlarını yapın, sonra Başlat’ı tıklayın.

 • Uygulama denetimlerini ve uygulama ekranının bazı bölümlerini etkisizleştirme:  Etkisizleştirmek istediğiniz ekran bölümünü daire içine alın. Alanı ayarlamak için tutamakları kullanın.

 • Uyut/Uyandır veya Ses Yüksekliği düğmelerini etkinleştirme:  Seçenekler’e dokunun ve bu düğmeleri açın.

 • Tüm ekran dokunmalarını yok sayma:  Dokunma’yı kapatın.

 • iPhone’un düşeyden yataya geçmesini veya diğer hareketlere yanıt vermesini engelleme:  Hareket’i kapatın.

 • Güdümlü Erişim oturumunu sona erdirme: Ana Ekran düğmesine üç kez basın, Güdümlü Erişim parolasını girin ve Bitir’e dokunun.