iPhone’u bir TTY makinesine bağlamak için iPhone TTY adaptör kablosunu (birçok bölgede ayrı satılır) kullanabilirsiniz. www.apple.com/store adresine gidin (bazı bölgelerde kullanılamayabilir) veya yerel Apple satıcınıza danışın.

  • iPhone’u bir TTY makinesine bağlama: Ayarlar > Telefon bölümüne gidin ve TTY seçeneğini açın, daha sonra iPhone’u iPhone TTY adaptörünü kullanarak TTY makinenize bağlayın.

iPhone’da TTY açıkken, ekranın en üstündeki durum çubuğunda TTY simgesi görünür. Belirli bir TTY makinesini kullanma ile ilgili bilgi için, makine ile birlikte gelen belgelere bakın.