Düzenlenebilir bir metin alanını etkinleştirdiğinizde ekran klavyesi görünür (Apple kablosuz klavye bağlamadığınız sürece).

 • Bir metin alanını etkinleştirme: Metin alanını seçin, sonra çift dokunun. Ekleme noktası ve ekran klavyesi görünür.

 • Metin girme: Ekran klavyesini kullanarak karakterler yazma:

  • Standart yazma:  Sola veya sağa kaydırarak klavyede bir tuş seçin, daha sonra karakteri girmek için çift dokunun. Veya parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirerek bir tuş seçin ve bir parmağınızla tuşu basılı tutarken diğer bir parmağınızla ekrana dokunun. VoiceOver, seçildiğinde tuşu söyler; karakter girildiğinde tekrar söyler.

  • Dokunarak yazma:  Klavyedeki bir tuşa dokunarak onu seçin, sonra karakteri girmek için parmağınızı kaldırın. Yanlış tuşa dokunursanız parmağınızı istediğiniz tuşa kaydırın. VoiceOver, dokunduğunuz her tuşun karakterini söyler ama parmağınızı kaldırana dek karakteri girmez.

  • Standart veya dokunarak yazmayı seçme:  VoiceOver açıkken ve klavyede bir tuş seçili iken, yazma modunu seçmek üzere rotoru kullanın ve sonra yukarı veya aşağı kaydırın.

 • Ekleme noktasını taşıma: Ekleme noktasını metinde ileri veya geri taşımak için yukarı veya aşağı kaydırın. Ekleme noktasını karakter karakter mi, sözcük sözcük mü yoksa satır satır mı hareket ettirmek istediğinizi seçmek için rotoru kullanın.

  VoiceOver, ekleme noktası hareket ettiğinde bir ses çıkarır ve ekleme noktasının üzerinden geçtiği karakteri, sözcüğü veya satırı söyler. İleriye doğru sözcük sözcük hareket ederken; ekleme noktası, üzerinden geçilen her sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir önceki sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir.

 • Ekleme noktasını bir sözcüğün veya cümlenin sonundaki noktalama işaretinden sonraya hareket ettirme: Karakter moduna dönmek için rotoru kullanın.

  Ekleme noktasını satır satır hareket ettirirken, VoiceOver üzerinden geçtiğiniz her bir satırı söyler. İleriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir sonraki satırın başına yerleştirilir (bir paragrafın son satırına ulaştığınız durumlar dışında; o zaman ekleme noktası henüz söylenmiş olan satırın sonuna taşınır). Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası söylenmiş olan satırın başına yerleştirilir.

 • Yazma geri bildirimini değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Yazma Geri Bildirimi bölümüne gidin.

 • Yazma geri bildiriminde fonetik kullanma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Kullan bölümüne gidin. Metin, karakter karakter okunur. VoiceOver öncelikle karakteri, daha sonra onun fonetik karşılığını söyler (örneğin “f” ve daha sonra “foxtrot”).

 • Bir karakteri silme: Geri tuşu öğesini standart veya dokunmatik yazma teknikleriyle kullanın. VoiceOver silinen her bir karakteri söyler. Perde Değişimi özelliği açıksa, VoiceOver silinen karakterleri daha düşük perdeden söyler.

 • Metin seçme: Rotoru Düzenle’ye ayarlayın, Seç’i veya Tümünü Seç’i seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın, sonra çift dokunun. Seç’i seçerseniz, çift dokunduğunuzda ekleme noktasına en yakın sözcük seçilir. Seçimi genişletmek veya daraltmak için, açılır menüyü kapatmak üzere iki parmakla sarın, sonra parmaklarınızı kıstırıp açın.

 • Kesme, kopyalama veya yapıştırma: Rotoru Düzenle’ye ayarlayın, metni seçin, Kes, Kopyala veya Yapıştır komutunu seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın, sonra çift dokunun.

 • Geri alma: iPhone’u sallayın, geri alınacak eylemi seçmek için sola veya sağa kaydırın, daha sonra çift dokunun.

 • Aksanlı bir karakter girme: Standart yazma modunda, düz karakteri seçin, sonra çift dokunun ve diğer karakterlerin belirdiğine dair bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun. Seçenekleri seçmek ve duymak için sola veya sağa sürükleyin. O anki seçimi girmek için parmağınızı kaldırın.

 • Klavye dilini değiştirme: Rotoru Dil’e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Uluslararası ayarlarında belirtilen dili kullanmak için “saptanmış dil”i seçin. Dil rotor öğesi yalnızca, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru bölümünde birden fazla dil seçtiyseniz görünür.