VoiceOver’ı iPhone ile eşlenmiş bir Apple kablosuz klavye kullanarak denetleyebilirsiniz. Bakınız: Apple kablosuz klavyeyi kullanma.

Ekranda dolaşmak, öğeleri seçmek, ekran içeriğini okumak, rotoru ayarlamak ve diğer VoiceOver eylemlerini gerçekleştirmek için VoiceOver klavye komutlarını kullanın. Çoğu komut aşağıdaki tabloda “VO” olarak kısaltılmış olan Kontrol-Option tuş birleşimini kullanır.

Klavye yerleşimini ve çeşitli tuş birleşimleriyle ilişkili eylemleri öğrenmek için VoiceOver Yardım’ı kullanabilirsiniz. VoiceOver Yardım, yazdığınız tuşları ve klavye komutlarını onlarla ilişkili eylemleri gerçekleştirmeden seslendirir.

VoiceOver klavye komutları

VO = Kontrol-Option

 • VoiceOver yardımı açma:  VO–K

 • VoiceOver yardımı kapatma:  Escape

 • Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:  VO–Sağ Ok veya VO–Sol Ok

 • Seçilen öğeyi etkinleştirmek için çift dokunma:  VO–Boşluk çubuğu

 • Ana Ekran düğmesine basma:  VO–H

 • Seçilen öğeyi basılı tutma:  VO–Shift–M

 • Durum çubuğuna gitme:  VO–M

 • O anki konumdan başlayarak okuma:  VO–A

 • En üstten başlayarak okuma:  VO–B

 • Okumayı duraklatma veya sürdürme:  Kontrol

 • Söylenen son metni panoya kopyalama:  VO–Shift–C

 • Metin arama:  VO–F

 • VoiceOver sesini kapatma veya açma:  VO–S

 • Bildirim Merkezi’ni açma:  Fn–VO–Yukarı Ok

 • Denetim Merkezi’ni açma:  Fn–VO–Aşağı Ok

 • Öğe Seçici’yi açma:  VO–I

 • Seçilen öğenin etiketini değiştirme:  VO–/

 • İki parmakla çift dokunma:  VO–”-”

 • Rotoru ayarlama:  Hızlı Dolaşma’yı kullanma (aşağıya bakın)

 • Yukarı veya aşağı kaydırma:  VO–Yukarı Ok veya VO–Aşağı Ok

 • Konuşma rotorunu ayarlama:  VO–Komut–Sol Ok veya VO–Komut–Sağ Ok

 • Konuşma rotoru tarafından belirtilen ayarı düzenleme:  VO–Komut–Yukarı Ok veya VO–Komut–Aşağı Ok

 • Ekran perdesini açma veya kapatma:  VO–Shift–S

 • Önceki ekrana dönme:  Escape

Hızlı Dolaşma

Ok tuşlarını kullanarak VoiceOver’ı denetlemek için Hızlı Dolaşma’yı açın.

 • Hızlı Dolaşma’yı açma veya kapatma:  Sol Ok–Sağ Ok

 • Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:  Sağ Ok veya Sol Ok

 • Rotor tarafından belirtilen bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:  Yukarı Ok veya Aşağı Ok

 • Birinci veya sonuncu öğeyi seçme:  Kontrol–Yukarı Ok veya Kontrol–Aşağı Ok

 • Seçilen öğeyi etkinleştirmek için çift dokunma:  Yukarı Ok–Aşağı Ok

 • Yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru sürükleme:  Option–Yukarı Ok, Option–Aşağı Ok, Option–Sol Ok veya Option–Sağ Ok

 • Rotoru ayarlama:  Yukarı Ok–Sol Ok veya Yukarı Ok–Sağ Ok

Telefon’da bir telefon numarası çevirmek veya Hesap Makinesi’nde sayıları girmek için Apple kablosuz klavyedeki sayı tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Web’de dolaşma için tek tuştan oluşan Hızlı Dolaşma

Hızlı Dolaşma açıkken bir web sayfasını görüntülerken sayfada hızlı bir şekilde dolaşmak için klavyede aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Tuşa basıldığında belirtilen türdeki bir sonraki öğeye gidilir. Bir önceki öğeye gitmek için, harfi yazarken Shift tuşunu basılı tutun.

 • Başlık:  H

 • Bağlantı:  L

 • Metin alanı:  R

 • Düğme:  B

 • Form denetimi:  C

 • Görüntü:  I

 • Tablo:  T

 • Statik metin:  S

 • ARIA referans noktası:  W

 • Liste:  X

 • Aynı türdeki öğeler:  M

 • Düzey 1 başlık:  1

 • Düzey 2 başlık:  2

 • Düzey 3 başlık:  3

 • Düzey 4 başlık:  4

 • Düzey 5 başlık:  5

 • Düzey 6 başlık:  6

Metin düzenleme

Metinle çalışmak için bu komutları kullanın (Hızlı Dolaşma kapalı olarak). Siz ekleme noktasını taşıdıkça VoiceOver metni okur.

 • Bir karakter ileri veya geri gitme:  Sağ Ok veya Sol Ok

 • Bir sözcük ileri veya geri gitme:  Option–Sağ Ok veya Option–Sol Ok

 • Bir satır yukarı veya aşağı gitme:  Yukarı Ok veya Aşağı Ok

 • Satırın başlangıcına veya sonuna gitme:  Komut–Sol Ok veya Komut–Aşağı Ok

 • Paragrafın başlangıcına veya sonuna gitme:  Option–Yukarı Ok veya Option–Aşağı Ok

 • Bir önceki veya bir sonraki paragrafa gitme:  Option–Yukarı Ok veya Option–Aşağı Ok

 • Metin alanının en üstüne veya en altına gitme:  Komut–Yukarı Ok veya Komut–Aşağı Ok

 • Hareket ederken metni seçme:  Shift + yukarıdaki ekleme noktasını taşıma komutlarından herhangi biri

 • Metnin tümünü seçme:  Komut–A

 • Seçilen metni kopyalama, kesme veya yapıştırma:  Komut–C, Komut–X veya Komut–V

 • Son değişikliği geri alma veya yineleme:  Komut–Z veya Shift–Komut–Z