• iPhone hakkındaki bilgileri görme: Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin. Görüntüleyebileceğiniz öğeler şunlardır:

 • Ağ adresleri

 • Parça, video, fotoğraf ve uygulama sayısı

 • Kapasite ve kullanılabilir saklama alanı

 • iOS sürümü

 • Operatör

 • Model numarası

 • Seri numarası

 • Wi-Fi ve Bluetooth adresleri

 • IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu)

 • GSM ağları için ICCID (Tümleşik Devre Kartı Tanıtıcısı veya Akıllı Kart)

 • CDMA ağları için MEID (Mobil Cihaz Kimliği)

 • Modem firmware

 • Tanılar ve Kullanım ve Yasal (yasal uyarılar, lisans, garanti, mevzuat işaretleri ve RF maruz kalma bilgileri de dahil olmak üzere)

Seri numarasını ve diğer tanıtıcıları kopyalamak için, tanıtıcıya dokunup Kopyala görününceye dek parmağınızı basılı tutun.

Apple’ın ürünlerini ve servislerini geliştirmesine yardım etmek için, iPhone tanı ve kullanım verilerini gönderir. Bu veriler sizi bireysel olarak teşhis etmez ama konum bilgilerini içerebilir.

 • Tanı bilgilerini görüntüleme veya kapatma: Ayarlar > Genel > Hakkında > Tanılar ve Kullanım bölümüne gidin.