Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin:

  • Kişilerin sıralama düzenini değiştirme

  • Kişileri ada veya soyada göre görüntüleme

  • Uzun adların listelerde nasıl kısaltılacağını değiştirme

  • Yeni kişiler için saptanmış bir hesap ayarlama

  • Bilgilerim kartınızı ayarlama