Hizalamayı denetlemek veya bir eğimi ölçmek için, iPhone’u kenarından tutun veya arkası yere gelecek şekilde koyun.
  • Hizayı gösterme: Pusula ekranında sola kaydırın.

  • Düz asma: iPhone’u bir resim çerçevesine veya başka bir nesneye doğru tutun, sonra yeşil görünceye dek nesneyi döndürün. Gerçek hizalama için, sapma siyah arkaplanda görüntülenir. Arkaplan kırmızıysa (göreceli eğimi belirtir), yeniden siyaha değiştirmek için ekrana dokunun.

  • Masayla hizalama: iPhone’u masanın üzerine düz koyun.

  • Eğimi ölçme: iPhone’u ölçmek istediğiniz yüzeye doğru tutun, sonra eğimi yakalamak için ekrana dokunun. İstediğiniz eğim siyahla, sapma kırmızıyla gösterilir. Standart hizalamaya dönmek için yeniden dokunun.