• Arama yönlendirmeyi, arama bekletmeyi veya arayan numara gösterimini ayarlama: (GSM) Ayarlar > Telefon bölümüne gidin.

  • Arama Yönlendirme:  Arama yönlendirme açıldığında durum çubuğunda Arama Yönlendirme simgesi () görünür. iPhone’u aramaları yönlendirmeye ayarlarken hücresel ağın kapsama alanında olmanız gerekir; yoksa aramalar yönlendirilmez.

  • Arama Bekletme:  Bir telefon görüşmesi yapıyorsanız ve arama bekletme seçeneği kapalıysa, gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilir.

  • Arayan Numara:  FaceTime aramaları için arayan numara kapatılmış olsa bile telefon numaranız görüntülenir.

CDMA hesaplarında bu özellikleri etkinleştirme ve kullanma hakkında bilgi için operatörünüze danışın. Bakınız: support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=tr_TR.