iPhone 4s veya daha yenisinde yazmak yerine dikte edebilirsiniz. Siri’nin açık olduğundan (Ayarlar > Genel > Siri bölümünde) ve iPhone’un Internet’e bağlı olduğundan emin olun.

Not: Hücresel veri ücretleri uygulanabilir. Bakınız: Hücresel ayarları.

 • Metin dikte etme: Ekran klavyesinde Siri düğmesi simgesine dokunun, sonra konuşun. Bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun.

Oluşturulan bir e-posta iletisi. Dairesel ok, dikte edilen metnin nereye yerleştirileceğini gösterir. Dikte tuşu, klavyede boşluk çubuğunun hemen solunda görünür.
 • Metin ekleme: Siri düğmesi simgesine yeniden dokunun ve dikteye devam edin. Metin eklemek için, önce ekleme noktasını yerleştirmek amacıyla dokunun. Dikte ederek seçilen metni de değiştirebilirsiniz.

iPhone’u kulağınıza yaklaştırarak da dikteyi başlatabilir, ardından işiniz bittiğinde iPhone’u yeniden önünüze indirebilirsiniz. Bu özelliği açmak için, Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin.

 • Noktalama işareti ekleme veya metni biçimleme: Noktalama işaretini veya biçimi söyleyin. Örneğin, “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” ifadesi, “Dear Mary, the check is in the mail!” olur. Noktalama ve biçimleme komutları arasında şunlar sayılabilir:

 • quote … end quote—tırnak işareti eklemek için

 • new paragraph—yeni paragraf

 • new line—yeni satır

 • cap—bir sonraki sözcüğü büyük harfle başlatmak için

 • caps on … caps off—her bir sözcüğün ilk karakterini büyük harf yapmak için

 • all caps—bir sonraki sözcüğün tümünü büyük harf yapmak için

 • all caps on … all caps off—çevrelenen sözcüklerin tümünü büyük harf yapmak için

 • no caps on … no caps off—çevrelenen sözcüklerin tümünü küçük harf yapmak için

 • no space on … no space off—bir dizi sözcüğü bitiştirmek için

 • smiley—:-) eklemek için

 • frowny—:-( eklemek için

 • winky—;-) eklemek için