Yazım denetimi gibi yazma özelliklerini açıp kapatabilir, farklı dillerde yazmak için klavyeler ekleyebilir ve ekran klavyenizin veya Apple kablosuz klavyenizin yerleşimini değiştirebilirsiniz.

  • Yazma özelliklerini ayarlama: Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.

  • Başka bir dil için klavye ekleme: Ayarlar > Genel > Klavye > Klavyeler > Yeni Klavye Ekle bölümüne gidin.

  • Klavyeler arasında geçiş yapma: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Klavyeler bölümünde başka diller için klavyeler ayarladıysanız, Komut-Boşluk çubuğu tuşlarına basarak bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Uluslararası klavyeler hakkında bilgi için, bakınız: Uluslararası klavyeleri kullanma.

  • Klavye yerleşimini değiştirme: Ayarlar > Genel > Klavye > Klavyeler bölümüne gidin, bir klavye seçin, sonra bir yerleşim seçin.