Sesle Denetim ile telefon görüşmeleri yapın ve müzik çalmasını denetleyin. (iPhone 4s veya daha yenisinde iPhone’u sesle denetlemek için Siri’yi de kullanabilirsiniz. Bakınız: İstekte bulunma.)

Not: Siri açıkken Sesle Denetim ve Sesle Denetim ayarları kullanılamaz.

Kullanabileceğiniz komut örneklerini gösteren sesle denetim ekranı. Ekranın en altında bir dalga biçimi görünür.
  • Sesle Denetim’i kullanma: Ayarlar > Genel > Siri bölümünde Siri’yi kapatın, sonra Sesle Denetim ekranı görününceye ve bir bip sesi duyuncaya dek Ana Ekran düğmesini basılı tutun ya da mikrofonlu kulaklık setinizin ortasındaki düğmeyi basılı tutun. Bakınız: Apple mikrofonlu kulaklık setini kullanma.

En iyi sonuçlar için:

  • Anlaşılır ve doğal bir biçimde konuşun.

  • Yalnızca Sesle Denetim komutlarını, adları ve numaraları söyleyin. Komutlar arasında biraz duraklayın.

  • Tam adları kullanın.

  • Sesle Denetim için kullanılan dili değiştirme: Saptanmış olarak Sesle Denetim, sesli komutları iPhone için ayarlanmış olan dilde (Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümünde) söylemenizi bekler. Sesle Denetim’i başka bir dilde veya diyalektte kullanmak için, Ayarlar > Genel > Uluslararası > Sesle Denetim bölümüne gidin.

Müzik uygulaması için Ses Denetimi her zaman açıktır; ancak iPhone kilitliyken Ses Denetimi'nin arama yapmasını engelleyebilirsiniz. Ayarlar > Touch ID ve Parola (iPhone 5s) veya Ayarlar > Parola (diğer modeller) bölümüne gidin ve Sesle Arama'yı kapatın.

Özel komutlar için, Arama yapma ve Siri ve Sesle Denetim bölümüne bakın. Sesle Denetim’i farklı dillerde kullanma hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Sesle Denetim’i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=tr_TR.