Sử dụng cài đặt Di động để bật hoặc tắt dữ liệu di động và chuyển vùng, đặt các ứng dụng và dịch vụ nào sử dụng dữ liệu, xem thời gian gọi và việc sử dụng dữ liệu di động, cũng như đặt các tùy chọn di động khác.

Nếu iPhone được kết nối Internet thông qua mạng dữ liệu di động, biểu tượng LTE, 4G, 3G, E hoặc GPRS xuất hiện trên thanh trạng thái.

Dịch vụ LTE, 4G và 3G trên các mạng di động GSM hỗ trợ đồng thời liên lạc thoại và dữ liệu. Đối với tất cả các kết nối di động khác, bạn không thể sử dụng dịch vụ Internet trong khi đang nói chuyện trên điện thoại trừ khi iPhone cũng có kết nối Wi-Fi với Internet. Tùy thuộc vào kết nối mạng của bạn, bạn có thể không nhận được cuộc gọi trong khi iPhone truyền dữ liệu qua mạng di động—ví dụ: khi tải về một trang web.

  • Mạng GSM:  Trên kết nối EDGE hoặc GPRS, cuộc gọi đến có thể đi thẳng tới thư thoại trong khi truyền dữ liệu. Đối với các cuộc gọi đến mà bạn trả lời, truyền dữ liệu bị tạm dừng.

  • Mạng CDMA:  Trên kết nối EV-DO, truyền dữ liệu bị tạm dừng khi bạn trả lời các cuộc gọi đến. Trên kết nối 1xRTT, cuộc gọi đến có thể đi thẳng tới thư thoại trong khi truyền dữ liệu. Đối với các cuộc gọi đến mà bạn trả lời, truyền dữ liệu bị tạm dừng.

Truyền dữ liệu tiếp tục khi bạn kết thúc cuộc gọi.

Nếu Dữ liệu Di động được tắt, tất cả dịch vụ dữ liệu chỉ sử dụng Wi-Fi—bao gồm email, duyệt web, thông báo đẩy và các dịch vụ khác. Nếu Dữ liệu Di động được bật, phí của nhà cung cấp có thể áp dụng. Ví dụ: sử dụng các tính năng và dịch vụ truyền dữ liệu nhất định, như Siri và Tin nhắn, có thể làm phát sinh cước phí cho gói dữ liệu của bạn.

  • Bật hoặc tắt Dữ liệu Di động. Truy cập Cài đặt > Di động. Các tùy chọn sau cũng có thể khả dụng:

  • Bật hoặc tắt Chuyển vùng Thoại (CDMA):  Tắt Chuyển vùng Thoại để tránh khoản phí từ việc sử dụng mạng của nhà cung cấp khác. Khi mạng của nhà cung cấp của bạn không khả dụng, iPhone sẽ không có dịch vụ di động (dữ liệu hoặc thoại).

  • Bật hoặc tắt Chuyển vùng Dữ liệu:  Chuyển vùng Dữ liệu cho phép quyền truy cập Internet qua mạng dữ liệu di động khi bạn đang ở khu vực mà mạng của nhà cung cấp không phủ sóng. Khi bạn đi du lịch, bạn có thể tắt Chuyển vùng Dữ liệu để không phải trả phí chuyển vùng. Xem Cài đặt điện thoại.

  • Bật hoặc tắt 3G:  Sử dụng 3G tải dữ liệu Internet nhanh hơn trong một số trường hợp, nhưng có thể làm giảm hiệu suất pin. Nếu bạn đang thực hiện nhiều cuộc gọi, bạn có thể muốn tắt 3G để kéo dài tuổi thọ pin. Tùy chọn này không khả dụng ở mọi khu vực.

  • Đặt liệu dữ liệu di động có được sử dụng cho ứng dụng và dịch vụ hay không. Truy cập Cài đặt > Di động, sau đó bật hoặc tắt dữ liệu di động cho bất kỳ ứng dụng nào có thể sử dụng dữ liệu di động. Nếu cài đặt được tắt, iPhone sẽ chỉ sử dụng Wi-Fi cho dịch vụ đó. Cài đặt iTunes bao gồm cả iTunes Match và tự động tải về từ iTunes Store và App Store.