Nếu có sự cố, hãy thử khởi động lại iPhone, buộc ứng dụng thoát hoặc đặt lại iPhone.

  • Khởi động lại iPhone. Giữ nút Tắt/Bật cho đến khi thanh trượt đỏ xuất hiện. Trượt ngón tay của bạn trên thanh trượt để tắt iPhone. Để bật lại iPhone, hãy giữ nút Tắt/Bật cho tới khi logo Apple xuất hiện.

  • Buộc thoát ứng dụng. Từ Màn hình chính, bấm nút Home hai lần và vuốt lên trên màn hình ứng dụng.

Nếu bạn không thể tắt iPhone hoặc nếu vẫn có sự cố thì bạn có thể cần phải đặt lại iPhone. Chỉ thực hiện việc này nếu bạn không thể khởi động lại iPhone của bạn.

  • Đặt lại iPhone. Giữ đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home trong ít nhất 10 giây, cho đến khi logo Apple xuất hiện.

    Bạn có thể đặt lại từ điển, cài đặt mạng, bố cục màn hình chính và cảnh báo vị trí. Bạn cũng có thể xóa tất cả nội dung và cài đặt của mình.