Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để tự động sao lưu iPhone. Nếu bạn chọn sao lưu bằng iCloud, bạn không thể đồng thời sử dụng iTunes để tự động sao lưu vào máy tính, nhưng bạn có thể sử dụng iTunes để sao lưu vào máy tính theo cách thủ công. iCloud sao lưu iPhone hàng ngày qua Wi-Fi, khi iPhone được kết nối với nguồn điện và được khóa. Ngày và giờ sao lưu cuối cùng được liệt kê ở cuối màn hình Dung lượng & Sao lưu.

iCloud sao lưu:

 • Nhạc, phim, chương trình TV, ứng dụng và sách đã mua

 • Ảnh và video trong Cuộn Camera của bạn

 • Cài đặt iPhone

 • Dữ liệu ứng dụng

 • Bố cục Màn hình chính, thư mục và ứng dụng

 • Tin nhắn (iMessage, SMS và MMS)

 • Nhạc chuông

Ghi chú: Nội dung đã mua không được sao lưu ở tất cả các khu vực.

 • Bật sao lưu iCloud.  Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó đăng nhập bằng ID Apple và mật khẩu nếu được yêu cầu. Truy cập Dung lượng & Sao lưu rồi bật Sao lưu iCloud. Để bật sao lưu trong iTunes, truy cập Tệp > Thiết bị > Sao lưu.

 • Sao lưu ngay lập tức.  Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó chạm Sao lưu Bây giờ.

 • Mã hóa bản sao lưu của bạn. Các bản sao lưu của iCloud được mã hóa tự động để dữ liệu được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, cả trong quá trình truyền tới thiết bị lẫn khi được lưu trữ trong iCloud. Nếu bạn sử dụng iTunes để sao lưu, chọn “Mã hóa bản sao lưu iPhone” trong khung Tóm tắt của iTunes.

 • Quản lý bản sao lưu của bạn.  Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó chạm vào Quản lý Dung lượng. Chạm vào tên của iPhone. Bạn có thể quản lý những ứng dụng nào được sao lưu vào iCloud và xóa các bản sao lưu hiện có. Trong iTunes, xóa các bản sao lưu trong Tùy chọn của iTunes.

 • Bật hoặc tắt sao lưu Cuộn Camera.  Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó chạm vào Quản lý Dung lượng. Chạm vào tên của iPhone, sau đó bật hoặc tắt Cuộn Camera.

 • Xem các thiết bị đang được sao lưu.  Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu > Quản lý Dung lượng.

 • Dừng sao lưu iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó tắt Sao lưu iCloud.

Nhạc không mua trong iTunes không được sao lưu trong iCloud. Sử dụng iTunes để sao lưu và khôi phục nội dung đó. Xem Đồng bộ hóa với iTunes.

Quan trọng: Các bản sao lưu của nhạc, phim hoặc chương trình TV không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Các nội dung đã mua trước đây có thể không khôi phục được nếu không còn trong iTunes Store, App Store hoặc iBookstore nữa.

Nội dung đã mua cũng như nội dung Chia sẻ Ảnh không được tính vào 5 GB dung lượng iCloud miễn phí của bạn.

Để biết thêm thông tin về sao lưu iPhone, hãy xem support.apple.com/kb/HT5262.