Tham khảo các tài nguyên sau để tìm hiểu thêm thông tin về an toàn, phần mềm và dịch vụ liên quan đến iPhone.

Để tìm hiểu về

Làm như sau

Sử dụng iPhone an toàn

Xem Thông tin an toàn quan trọng.

Dịch vụ và hỗ trợ dành cho iPhone, mẹo, diễn đàn và tải về phần mềm của Apple

Truy cập www.apple.com/vn/support/iphone.

Dịch vụ và hỗ trợ từ nhà cung cấp của bạn

Liên hệ với nhà cung cấp hoặc truy cập trang web của nhà cung cấp.

Thông tin mới nhất về iPhone

Truy cập www.apple.com/vn/iphone.

Quản lý tài khoản ID Apple của bạn

Truy cập appleid.apple.com/en_VN.

Sử dụng iCloud

Truy cập help.apple.com/icloud.

Sử dụng iTunes

Mở iTunes và chọn Trợ giúp > Trợ giúp iTunes. Để có hướng dẫn trực tuyến về iTunes (có thể không sẵn có ở tất cả các khu vực), hãy truy cập www.apple.com/asia/support/itunes.

Sử dụng các ứng dụng iOS khác của Apple

Truy cập www.apple.com/asia/support/ios.

Tìm số sê ri, IMEI, ICCID hoặc MEID của iPhone của bạn

Bạn có thể tìm số sê ri, Số nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế (IMEI), ICCD hoặc Số nhận dạng Thiết bị Di động (MEID) của iPhone trên bao bì iPhone của bạn. Hoặc, trên iPhone, chọn Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.apple.com/kb/ht4061.

Để nhận được dịch vụ bảo hành

Trước tiên, làm theo lời khuyên trong hướng dẫn này. Sau đó, truy cập www.apple.com/vn/support/iphone.

Xem thông tin quy định của iPhone

Trên iPhone, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Quy định.

Dịch vụ thay pin

Truy cập trang web về Chương trình Thay Pin.

Sử dụng iPhone trong môi trường doanh nghiệp

Truy cập www.apple.com/asia/iphone/business để tìm hiểu thêm về các tính năng dành cho doanh nghiệp của iPhone, bao gồm Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN và nhiều tính năng khác.